Hoppa till sidans innehåll

Policy


Ludvika Ridklubbs policy

 

Ludvika Ridklubb har som mål att ledarna inom förening ska:

 • Vara bra föredömen för sina elever.
 • Vara konsekventa.
 • Vara kunniga och utveckla sig fortlöpande.
 • Vara positiva, kreativa och driva föreningen framåt.
 • Vara ödmjuka och vara goda lyssnare.
 • Vara lyhörda för hur stämningen är i stallet (aktivt förebygga dålig stämning och mobbning).
 • Vid behov vara auktoritära och tydliga, för att öka säkerheten med hästarna.

 

I vår förening står vi för att:

 • kvalitet ska genomsyra all verksamhet genom:

                utbildad personal

                för verksamheten utbildade lektionshästar

                fungerande anläggningar

                väl genomförda tävlingar

 • bredd och topp är lika viktiga
 • det är allas ansvar att alla ska känna sig välkomna, därför så hälsar vi alltid på varandra, hjälper varandra och vi visar varandra ömsesidig respekt.
 • vi talar MED varandra och inte OM varandra.
 • vi tar reda på fakta och sprider inte rykten och spekulationer.
 • vi ska vara goda ambassadörer med avseende på Horsemanship och Sportmanship.
 • vi ska värna om hästen med kunnande, kärlek och omsorg.
 • vi ska ha en öppen föreningsverksamhet där alla fritt kan uttrycka sina åsikter och därmed bidra till en utveckling av föreningen.
 • om någon upptäcker att det förekommer mobbing eller kränkande behandling av något slag så ska man kontakta personal på ridskolan eller i styrelsen eller annan vuxen.

 

Klubben tar avstånd från våld och kränkande behandling, både mot människor och djur! Det är förbjudet och får inte förekomma på vår anläggning.

 

Våra hästar är det vi värnar om och utan dem har vi ingen ridklubb. Det är genom tillit och förtroende vi lär oss och utvecklas tillsammans i samspelet med hästarna. De älskar oss villkorslöst. Missbruka inte deras beroendeställning till oss människor genom att låta våldet ta vid när kunskapen tar slut. Vi medlemmar finns till för varandra i klubben och tveka aldrig att be om hjälp när du inte vet hur du ska hantera en situation. Det är inget misslyckande att be om hjälp! Misslyckas gör man när förståndet brister och man gör sig skyldig till ett övergrepp.

 

Säkerhetspolicy:

Vid ridning ska vidtas högsta möjliga säkerhetsåtgärder utan att ridningen förlorar innehåll och slutar vara utvecklande. I ridskolan ska svårighetsgraden öka i den takt som varje individuell elev utvecklas. Ingen elev ska uppmanas eller uppmuntras att rida på sådant sätt som han eller hon inte är mogen för.

 

Varje ridlärare och ledare ska ha utbildning, eller erfarenhet, av den verksamhet som han eller hon leder. Äldre och erfarna ryttare ska föregå med gott exempel.

 

I stallet och vid all hantering av hästar ska det råda lugn och ordning. Vid skötsel, sadling och dylikt ska hästen vara uppbunden på säkert sätt eller hållas av någon. Hästen ska ledas med grimma och grimskaft om den inte är tränsad. Vid ridning eller ledning av hästar i grupp ska hållas erforderlig lucka och avstånd.

Hästens utrustning ska vara anpassad till respektive häst och inte vara så sliten att det finns risk för brott.

 • Vid uteridning i grupp anordnad av klubben ska det medföras mobiltelefon.
 • Barnvagnar i stallet är inte tillåtet eftersom skaderisken är stor om en häst kommer lös i stallet.Parkera barnvagn utanför kiosken. 
 • Hundar ska alltid hållas kopplade på hela anläggningen, i stallen, i ridhus och vid ridbana och vid all ridning utanför anläggningen i ridklubbens regi. 
 • Privatryttare som bokar ridhus/ ridbana ansvarar för att säkerhetspolicy följs vid ridning och att medföljande barn hålls under god uppsikt, så att inte farliga situationer uppstår. 
 • För att undvika olyckor, prata INTE i mobiltelefon medan du rider eller när du leder häst- med eller utan ryttare på ryggen.
 • Ryttare under 15 år får inte hoppa/ träna på hinder ensamma, utan måste ha någon ansvarig över 18 år med sig. För övriga gäller att man får, men inte bör hoppa helt ensam, utan helst ha någon med sig.
 • På läktaren visar man hänsyn till pågående verksamhet och pratar lågmält, går sakta och undviker ljud och situationer som kan skrämma hästarna. Ha helst mobilen i tyst läge. Inget spring på läktaren får förekomma! Prata ej med barnen från läktaren utan låt instruktören sköta ridlektionerna.

 

 

Ridkläder:

Vid all uppsutten verksamhet och löshoppning/longering/tömkörning ska godkänd ridhjälm bäras.

Upprepad förseelse mot detta medför uteslutning ur klubben. Hjälm rekommenderas även bli buren vid övrig hantering av hästar. Likaså rekommenderas att säkerhetsväst bärs vid såväl ridning som övrig hantering av hästar.

Ridstövel eller ridsko med klack ska alltid användas. Används ridsko bör man också använda shortchaps för bästa inverkan och förutsättning vid ridning.

Vi tillåter ej ridning i linne utan ärm. Rid gärna i långärmat även när det är varmt – det skyddar bättre mot skrapsår vid ev avtrillning, men minst t-shirt med ärm som täcker axelpartiet.

Handskar bör användas. Långt hår bör vara uppsatt. Stora smycken är inte tillåtna.

Vid övriga frågor angående ridkläder – tala gärna med personalen. 

Olycksfallspolicy:

 • Ryttare under 15 år får inte hoppa/ träna på hinder ensamma, utan måste ha någon ansvarig över 18 år med sig. För övriga gäller att man får, men inte bör hoppa helt ensam, utan helst ha någon med sig.
 • På läktaren visar man hänsyn till pågående verksamhet och pratar lågmält, går sakta och undviker ljud och situationer som kan skrämma hästarna. Ha helst mobilen i tyst läge. Inget spring på läktaren får förekomma! Prata ej med barnen från läktaren utan låt instruktören sköta ridlektionerna.

 

 

Ridkläder:

Vid all uppsutten verksamhet och löshoppning/longering/tömkörning ska godkänd ridhjälm bäras.

Upprepad förseelse mot detta medför uteslutning ur klubben. Hjälm rekommenderas även bli buren vid övrig hantering av hästar. Likaså rekommenderas att säkerhetsväst bärs vid såväl ridning som övrig hantering av hästar.

Ridstövel eller ridsko med klack ska alltid användas. Används ridsko bör man också använda shortchaps för bästa inverkan och förutsättning vid ridning.

Vi tillåter ej ridning i linne utan ärm. Rid gärna i långärmat även när det är varmt – det skyddar bättre mot skrapsår vid ev avtrillning, men minst t-shirt med ärm som täcker axelpartiet.

Handskar bör användas. Långt hår bör vara uppsatt. Stora smycken är inte tillåtna.

Vid övriga frågor angående ridkläder – tala gärna med personalen.

 

Olycksfallspolicy:

 • Alla som instruerar på klubben ska kunna första hjälpen.
 • Vid minsta tveksamhet om en skadas omfattning ska ambulans tillkallas.
 • Alla incidenter och olyckor ska dokumenteras och följas upp regelbundet.

 

Drogpolicy:

Ludvika Ridklubb har beslutat att:

 • vara en rökfri anläggning. Rökning får endast ske vid hänvisad plats utomhus i utkanten av anläggningen.
 • vara en helt drog- och alkoholfri idrottsanläggning. Vid andra arrangemang som föreningen arrangerar eller deltar i, där alkohol kan förekomma, gäller lagens 18-års gräns.
 • Allt bruk och hantering av narkotika och dopingpreparat är förbjudet enligt svensk lag, så även inom Ludvika Ridklubb.  

 

 

Trafikpolicy:

Vid ridskolans anläggning- följ anvisningar och parkera på märkta platser eller längs staketet ut mot vägen.

Kör försiktigt när du kör bil utanför stallet, tänk på att barn och hästar plötsligt kan dyka upp.

Biltrafik är inte tillåten bakom stallet eller ridhuset om inte speciella skäl föreligger. Endast bilar tillhörande personal och besökande med transporter är tillåtna att parkera längs med ridhuset och längan med Bennystallet och de övriga stallen där. I övrigt parkerar man längs staketet mot vägen, nedanför rampen och på planen vid sjukhagarna. Se parkeringspolicy.

 

 

Inledning
Ludvika Ridklubbs styrelse har 2008-10-07 antagit följande policy & handlingsplan för att säkra transporter till och från stallet samt gemensamma transporter i föreningens regi. 

Policy
Vårt ställningstagande är i linje med Riksidrottsförbundets policy för trafiksäkra och miljöanpassade transporter inom idrotten. Ingen ska dö eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor. (Nollvisionen)

Inom föreningen ska vi verka för 

 • Att alla gemensamma tranporter sker med erfarna förare och trafiksäkra transportmedel, följa gällande trafikbestämmelser t ex rätt hastighet, köra ekonomiskt, använda bälten och total trafiknykterhet/drogfrihet inkl medicinfrihet gällande mediciner som kan påverka förmågan att köra bil.
 • Att vi ökar medvetenheten för de som har det särskilda ansvaret för att skjutsa till och från stallet samt tävlingar i privata bilar. Att man färdas så långt som möjligt med bilar som har så liten miljöpåverkan som möjligt och så hög säkerhet som möjligt samt att man följer ovanstående punkt som gäller för gemensamma transporter
 • Överlasta inte – Lasta rätt!

 

 • En bättre miljö och personlig hälsa i form av samåkning, cykling eller promenad till och från ridskolan
 • Att alla som cyklar till och från idrottsverksamheten bör ha cykelhjälm, alla under 15 år ska enligt lagstiftning sedan 2005 bära cykelhjälm
  Man ska också ha en, för årstiden, rätt utrustad cykel med lyse, reflexer och bra däck. Även föraren bör vara utrustad med reflexer och använda sig av cykelbana där den finnes 
 • Att alla som går till och från ridskolan bör använda i största möjliga mån de utsedda gångvägar som finns och använda reflex då det är påkallat p g a årstiden.
 • Att all ridning i skymning och mörker sker med bra reflexer på både ryttare och häst 

 

    

Parkeringspolicy

Personbilar ska i första hand ställas längs staketet ut mot vägen, eller vid parkeringen nedanför rampen upp mot skullen. I andra hand vid Rökrutan/Gropen, (om inga hästar går i Gropen-hagen) och borta vid "vändplanen" bortom Benny-stallet. 

 

Besökande som kommer till träningar med transporter ska i första hand parkera på planen vid sjukhagarna. Om det är fullt där ska man i andra hand parkera längs ridhusväggen mittemot privatstallarna och vid "rökrutan"/gropen,men kolla först om det går hästar i Gropen-hagen. 

 

När det är träningar på helgerna och det förväntas komma transporter som behöver parkeringsplats så bör personbilar så långt möjligt parkeras längs staketet mot vägen för att det ska fungera så smidigt som möjligt för alla. Detta gäller alla bilar på anläggningen under träningar/aktivitet där många transporter behöver parkeringsplats. 

 

I alla lägen gäller att man ställer sig så att man inte blockerar ingång till stall eller hage, eller väg till hage. Man ska utan problem kunna leda en häst förbi, utan risk för skador på häst, bil, transport. 

Vi följer i detta och i övrigt också Svenska Ridsportförbundets policydokument. Finns att läsa på deras hemsida. 

Uppdaterad: 20 APR 2017 13:34 Skribent: Susanne Carlson

 

ABB2_rgb300_10mm

 

 

 

 Spendrups

RF sisu

Postadress:
Ludvika RK - Ridsport
Räfsnäsvägen 57
77194 Ludvika

Besöksadress:
Räfsnäsvägen 57
77194 Ludvika

Kontakt:
Tel: 024080179
E-post: info@ludvikaridklubb...

Se all info