Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till årsmöte

10 FEB 2021 10:38
Kallelse  till digitalt årsmöte för Ludvika Ridklubb

Datum: 21 februari 2021

Tid: 14.00

Vi kommer att ha digitalt möte via Teams.
 • Uppdaterad: 10 FEB 2021 10:38

Kallelse  till digitalt årsmöte för Ludvika Ridklubb

Datum: 21 februari 2021

Tid: 14.00

Vi kommer att ha digitalt möte via Teams.

Din anmälan, som vi vill ha senast tisdag 16/2, görs via mail till This is a mailto link

Dagordning vid årsmötet:

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande för mötet.
 3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet.
 4. Fastställande av röstlängd.
 5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 6. Fastställande av dagordning.
 7. Fastställande om mötet blivit i laga ordning utlyst.
 8. Behandling av verksamhets – och förvaltn ingsberättelser.
 9. Revisorernas berättelse.
 10. Fastställande av Balans-och Resultaträkningar.
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 12. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för del i § 17 andra stycket i stadgarna, angivna antalet (lägst sex och högst åtta ledamöter samt tre suppleanter).
 13. Val av ordförande i föreningen.
 14. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter.
 15. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av Ungdomssektionen.
 16. Fastställande av eventuella sektioner förutom Ungdomssektionen.
 17. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
 18. Beslut om antalet ledamöter i Valberedningen.
 19. Val på ett år av ordförande och ledamöter i Valberedningen.
 20. Val av ombud till Sv RF:s och Distriktsflrbundets allänna möten samt ev andra möten, där föreningen har rätt att representera med ombud.
 21. Fastställande av årsavgift för nästkommande år.
 22. Övriga ärenden som enligt §13 i stadgarna kan upptas till beslut på årsmöte.
 23. Sammanträdets avslutande.

Sedvanliga årsmöteshandlingar samt en Teams-länk kommer att mailas  till de medlemmar som anmält sig.

Varmt välkommen med din anmälan.

/Styrelsen

 

 

Valberedningens förslag:

Ordförande: Jesper Graaf väljs på 1 år

Ledamot: Rebecka Orädd (1 år kvar)
Ledamot: Audrina Handegard (1 år kvar)
Ledamot: Jenny Östlin (1 år kvar)

Ledamot: Helen Engström omval 2 år

Ledamot: Rickard Carlsson nyval 2 år


US-Ledamot:

Suppleant: Emma Nordström
Suppleant: Janna Johansson
Suppleant: Maria Brandström
US-Suppleant:

Revisor: Gunilla Wetterberg
Revisorssuppleant:

Kassör:

US meddelar ledamot + suppleant när de haft sitt möte.

 

Skribent: Susanne Carlson
E-post: Adressen Gömd

 

ABB2_rgb300_10mm

 

 

 

 Spendrups

RF sisu

Postadress:
Ludvika RK - Ridsport
Räfsnäsvägen 57
77194 Ludvika

Besöksadress:
Räfsnäsvägen 57
77194 Ludvika

Kontakt:
Tel: 024080179, 0730227604
E-post: info@ludvikaridklubb...

Se all info