Hoppa till sidans innehåll

Kallelse årsmöte

18 MAR 2022 13:31
Kallelse  till  årsmöte för Ludvika RidklubbDatum: 27 mars 2022Tid: 15.00Plats: Cafeterian
 • Uppdaterad: 18 MAR 2022 13:31

Kallelse  till  årsmöte för Ludvika Ridklubb

Datum: 27 mars 2022

Tid: 15.00

Plats: Cafeterian

Dagordning vid årsmötet:

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande för mötet.
 3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet.
 4. Fastställande av röstlängd.
 5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 6. Fastställande av dagordning.
 7. Fastställande om mötet blivit i laga ordning utlyst.
 8. Behandling av verksamhets – och förvaltn ingsberättelser.
 9. Revisorernas berättelse.
 10. Fastställande av Balans-och Resultaträkningar.
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 12. Val av ordförande i föreningen.
 13. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter.
 14. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av Ungdomssektionen.
 15. Fastställande av eventuella sektioner förutom Ungdomssektionen.
 16. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
 17. Beslut om antalet ledamöter i Valberedningen.
 18. Val på ett år av ordförande och ledamöter i Valberedningen.
 19. Val av ombud till Sv RF:s och Distriktsförbundets allmänna möten samt ev andra möten, där föreningen har rätt att representera med ombud.
 20. Fastställande av årsavgift för nästkommande år.
 21. Övriga ärenden som enligt §13 i stadgarna kan upptas till beslut på årsmöte.
 22. Sammanträdets avslutande.

Varmt välkommen 

/Styrelsen

Skribent: Susanne Carlson
E-post: Adressen Gömd

 

ABB2_rgb300_10mm

 

 

 

 Spendrups

RF sisu

Postadress:
Ludvika RK - Ridsport
Räfsnäsvägen 57
77194 Ludvika

Besöksadress:
Räfsnäsvägen 57
77194 Ludvika

Kontakt:
Tel: 024080179
E-post: info@ludvikaridklubb...

Se all info