Hoppa till sidans innehåll

Extra allmänt möte och valberedningens förslag

29 OKT 2018 11:53
  • Skapad: 29 OKT 2018 11:53

 

Söndag den 4:e november kl.16.00 
Plats: Cafeterian Ludvika Ridklubb
Alla medlemmar i Ludvika Ridklubb är välkomna på ett extra allmänt möte. Anledningen till detta möte är att informera om ekonomin, verksamhetsplan och framtid samt besluta om val av ny styrelse. Efter avslutat möte kan övriga frågor diskuteras. 
Vid extra allmänt möte som hålles efter den sista februari äger varje medlem som fyllt 15 år en röst, om årsavgift för pågående räkenskapsår erlagts minst en månad före mötet. Röstning genom ombud (fullmakt) får ej förekomma.
DAGORDNING 
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet 
3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare för årsmötet 
4. Upprop och fastställande av röstlängd 
5. Val av två protokolljusterare och rösträknare
6. Fastställande av dagordning
7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst 
8. Informera om Ekonomin
9. Informera om Verksamhetsplan och framtid
10. Beslut om val av ny styrelse
11. Mötets avslutande

Välkomna / Styrelsen

Från valberedningen:  

Med anledning av Extra allmänt möte den 4:e november.
Valberedningen har haft kontakt med tf. ordförande för att höra vilka vakanser som finns att fylla.
Valberedningen har fått besked från tf. ordförande Emma Peterson att hon avser avgå från styrelsen.
Därmed lämnar valberedningen nedanstående förslag till styrelseledamöter.
Valberedningen har flera kandidater än valbara poster och lämnar givetvis till mötesdeltagare att välja representanter.

Vi ber att få återkomma med förslag om mötesordförande.

Sittande ledamöter:
Cajsa Grund (ledamot och representant från US)
Maria Grund (ledamot)
Gunilla Wetterberg (ledamot)
Sara Nässlander (ledamot)
Helen Engström (ledamot)


Valberedningens förslag till ordförande, nya ledamöter och suppleanter:
Erika Engh (ordförande)
Ted Hartman (ledamot)
Niklas Starborg (ledamot)
Sara Hellsten (ledamot)
Maria Munter (ledamot)
Göran Marjeta (suppleant)
Lotta Willner (suppleant)
Jenny Östlin (suppleant)

 

Tillägg: Ytterligare kandidatnominering kan äga rum på mötet. Alla föreslagna kandidater ska ha accepterat nomineringen.  

Skribent: Susanne Carlson
Epost: Adressen Gömd

 

ABB2_rgb300_10mm

 

  pjcarlsson

 

 

Nilssons avlopp

 

FullSizeRender (3)

 

 

scandraillogga

rws

bilmetro

nkv

sponsor_sisu

sponsor_dalvikskvarn

Postadress:
Ludvika RK - Ridsport
Räfsnäsvägen 57
77194 Ludvika

Besöksadress:
Räfsnäsvägen 57
77194 Ludvika

Kontakt:
Tel: 024080179, 0730227604
E-post: This is a mailto link

Se all info